Τιμοκατάλογος

Θέση Τροχόσπιτου Ετήσια Συνδρομή
Α’ Σειράς  1800€
Β’ Σειράς  1550€
Γ’ Σειράς 1400€
Δ’ Σειράς (Στο κύριο χώρο του Camping πάνω από τον δρόμο)   1300€ Η χρέωση της χρήσης ρεύματος γίνεται αναλογικά των μονάδων ρεύματος που κατανάλωσε ο πελάτης βάσει τιμολογίου ΔΕΗ.

 

Ημερήσια Χρέωση

Περίοδος Α’ από 1/5/2014 έως 30/6/2014

Περίοδος Β’από 1/7/2014 έως 30/8/2014

Περίοδος Γ’από 1/9/2014 έως 30/9/2014

Θέσης Σκηνής*

5€

7 €

5€

ΘέσηςΤροχοσκηνής*

8€

10 €

8€

Θέσης τροχόσπιτου

8€

10€

8€

Ατόμου

 5€

7 €

5€

Ατόμου ηλικίας έως 5 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Ατόμου ηλικίας 5 έως 12 ετών

2,5€

3,5 €

2,5€

Παροχής ρεύματος σκηνής*

1 €

1 €

1 €

Παροχής ρεύματος τροχόσπιτου

2,5 €

2,5 €

2,5 €

Παροχής ρεύματος τροχόσκηνής

2,5 €

2,5 €

2,5 €

Χρήση πλυντηρίου για 1 ώρα

5 €

5 €

5 €

Η χρέωση παροχής ρέυματος γίνεται σε κάθε θέση σκηνής ή τροχοσκηνής αντίστοιχα και είναι υποχρεωτική.  Για τηv ήρεμη και καλύτερη διαμονή των πελατών μας, η είσοδος των αυτοκινήτων εντός του Camping επιτρέπεται μόνο κατά την φόρτωση/εκφόρτωση του εξοπλισμού των κατασκηνωτών. Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται σε χώρο Parking στην είσοδο του Camping, δίχως χρέωση.
TOP