Τιμοκατάλογος

Θέση Τροχόσπιτου Ετήσια Συνδρομή
Α’ Σειράς  1980€
Β’ Σειράς  1700€
Γ’ Σειράς 1430€
Δ’ Σειράς (Στο κύριο χώρο του Camping πάνω από τον δρόμο)   1340€ Η χρέωση της χρήσης ρεύματος γίνεται αναλογικά των μονάδων ρεύματος που κατανάλωσε ο πελάτης βάσει τιμολογίου ΔΕΗ.

 

Ημερήσια Χρέωση

Περίοδος Α’ από 1/5 έως 31/5

Περίοδος Β’ από 1/6 έως 30/6

Περίοδος Γ’ από 1/7 έως 31/8

Περίοδος Δ’ από 1/9 έως 15/9

Περίοδος Ε’ από 16/9 έως 30/9

Θέσης Σκηνής*

5€

6€

7€

6€

5€

ΘέσηςΤροχοσκηνής*

8€

8€

10€

8€

8€

Θέσης τροχόσπιτου

8€

8€

10€

8€

8€

Ατόμου

 5€

6€

7€

6€

5€

Ατόμου ηλικίας έως 5 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Ατόμου ηλικίας 5 έως 12 ετών

2,5€

3€

3,5€

3€

2,5€

Παροχής ρεύματος σκηνής*

1€

1€

1€

1€

1€

Παροχής ρεύματος τροχόσπιτου

2,5€

2,5€

2,5€

2,5€

2,5€

Παροχής ρεύματος τροχόσκηνής

2,5€

2,5€

2,5€

2,5€

2,5€

Χρήση πλυντηρίου για 1 ώρα

5€

5€

5€

5€

5€
Η χρέωση παροχής ρέυματος γίνεται σε κάθε θέση σκηνής ή τροχοσκηνής αντίστοιχα και είναι υποχρεωτική.  Για τηv ήρεμη και καλύτερη διαμονή των πελατών μας, η είσοδος των αυτοκινήτων εντός του Camping επιτρέπεται μόνο κατά την φόρτωση/εκφόρτωση του εξοπλισμού των κατασκηνωτών. Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται σε χώρο Parking στην είσοδο του Camping, δίχως χρέωση.
TOP